icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 08.11.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
65/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021
66/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform
67/17 Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås
68/17 Norby barnehage. Konsept
69/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Klage på vedtak om dispensasjon fra LNF-formålet
70/17 Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag
71/17 Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler
72/17 Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - Sundbyveien 17 - Søknad om dispensasjon og fradelingstillatelse
73/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum
74/17 Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter
75/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten
76/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret