Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 07.03.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
17/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
18/18 Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon
19/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll
20/18 Politisk sak- program folkehelse
21/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker