icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 05.04.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
19/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering
20/17 Gjesteelevsgaranti for skolegang i andre kommuner
21/17 Fritak for eiendomsskatt 2017
22/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie
23/17 Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS
24/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum
25/17 Varsel om oppstart av arbeid med ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus
26/17 Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting
27/17 Søknad om støtte til Rygge Airport AS
28/17 Økonomisk støtte til gjennomføring av Sommertoget 2017
29/17 Sponsormidler til ÅsMart`n
30/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune