icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 02.09.2020 kl. 18:00 - Ås kulturhus, lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
50/20 E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering
51/20 Kommuneplanrullering - fastsetting av planprogram
52/20 Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser
53/20 Omstilling - reduksjon i rustjenesten.
54/20 Oppsigelse av avtaler med skolekorpsene
55/20 Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene
56/20 Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås
57/20 Kantinetilbudet på ungdomsskolene
58/20 Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling
59/20 TV-aksjonen 2020 - WWF
60/20 Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre
61/20 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021
62/20 Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021
63/20 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) - nyvalg
64/20 Nyvalg - varamedlem hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)
65/20 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV)