Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskap

Tid og sted: 27.08.2014 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
47/14 Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling
48/14 Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Mesta Eiendom AS v/Advokatfirmaet Thommessen AS - Krav om dekning av sakskostnader for perioden forut for 17.01.2013
49/14 Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi/bakkeplanering
50/14 Ås kommunes finansreglement - Revidering
51/14 Elektronisk lobbyregister
52/14 Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre.
53/14 Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning av styre.
54/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - Oppfølging av K-sak 17/14
55/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) - Nyvalg