Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskap

Tid og sted: 19.11.2014 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
73/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
74/14 Barnehagebehovsplan 2015-2018
75/14 Tilskudd til Åkebakke barnehage
76/14 Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.
77/14 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
78/14 Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017
79/14 Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak
80/14 Granheimtunet - tinglysing av skjøte
81/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H)
82/14 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap)