Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskap

Tid og sted: 09.04.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
18/14 Ås kommunes reglementer - revidering
19/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i dobbeltrom på sykehjem
20/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg
21/14 Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Forliksavtale - Innstilling til formannskapet