Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskap

Tid og sted: 08.10.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
56/14 2. tertialrapport 2014
57/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014
58/14 Skolekapasitet fram mot 2030
59/14 Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving
60/14 Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall
61/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform
62/14 Kommunereformen - Videre prosess
63/14 Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement
64/14 Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre
66/14 TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - "Vann forandrer alt"
67/14 Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi/bakkeplanering. Omgjøring av vedtak i F-sak 49/14, formannskapet 27.08.2014