Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskap

Tid og sted: 05.11.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
69/14 E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo
70/14 Driftstilskudd til Ås Begeistringsetat
71/14 Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo
72/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018