Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskap

Tid og sted: 05.03.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/14 Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram
12/14 Follo lokalmedisinske senter og legevakt
13/14 Solberg skole - utbygging
15/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret
17/14 Felles leieavtale mellom Ås kommune, Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner