Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Eldrerådet

Tid og sted: 24.04.2018 kl. 15:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
3/18 Ås kommunes årsmelding 2017
4/18 Ås kommunes reglementer - revidering
5/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
6/18 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
7/18 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022