Formannskapets innstilling fremkommer i møteprotokollen nedenfor og representerer et endringsforslag til kommunedirektørens innstilling.

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 legges ut til 14. dagers høring. Kommunestyret vil behandle formannskapets innstilling i kommunestyremøte den 14.12.2021.

Dokumenter:

Eventuelle merknader  sendes på epost til post@as.kommune.no

Merknader må sendes inn i løpet av høringsperioden: 30.11.2021 - 14.12.2021, kl. 0800.