icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter   ›   Nyttige lenker
  

Nyttige lenker

 

Norskopplæring
 
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/f6594d5dde814b7bb5e9d2f4564ac134/laereplan_norsk_samfunnskunnskap_bm_web.pdf
Introduksjonsloven med forskrifter og merknader:
Rundskriv Q-20/2015 om Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
Norskprøver
https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/om-proven/
Informasjonsside på norsk og engelsk for innvandrere om norskopplæring, godkjenning med mer
Ordbøker
Fagsider for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Læreplan, metodisk veiledning, lovgrunnlag, ressurshefter med mer.
 
Lærerressurser - norsk for voksne innvandrere
Utdanning (voksne)
 
Siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring
PEDLEX Norsk Skoleinformasjon
Om strukturen i videregående opplæring
Om det norske utdanningssystemet på høyere nivå
Privatistkontoret i Oslo
Oppmelding til privatisteksamen
Utdanningsdirektoratets sider om privatisteksamen www.udir.no
En portal som er etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet. På siden kan du lese om utdannelser og yrker
MiFA - Minoriteter i Fokus i Akademia, et prosjekt ved Universitetet i Oslo (UiO) som retter fokuset på studenter med minoritetsbakgrunn -
www.uio.no/om/samarbeid/skole/mifa
Samordna opptak - utenlandsk utdanning https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/
Teknologisk institutt
Statens Lånekasse for utdanning
Informasjon fra Utdanningsdirektoratet
NAV
Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen
www.uib.no/utdanning/evu
Senter for internasjonalisering av utdanning www.siu.no
Universitets- og høgskolerådet
www.uhr.no
Kommunal kompetanse jobber med kompetanseheving i kommunale og fylkeskommunale virksomheter -
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Studentum - vil samle alle høyere utdanninger (både norske og utenlandske) -
 
Godkjenning/vurdering av utdanning fra andre land
 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som kan gi generell godkjenning av akademisk høyere utdanning
Samordna Opptak vurderer blant annet generell studiekompetanse for personer med utenlandsk utdanning
Informasjonssider på litt enklere norsk blant annet om vurdering/godkjenning av utdanning
 
Arbeid
 
Ledige stillinger
   
NAV
Lover, regjering, Stortinget, departementene
 
Informasjon fra regjeringen og Stortinget
Lovdata er et offisielt nettsted som inneholder oppdaterte nasjonale lover og forskrifter og annen rettslig informasjon
IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
UDI, Utlendingsdirektoratet
Kunnskapsdepartementet
www.regjeringen.no/no/dep/kd
Utdanningsdirektoratet
www.udir.no
Helse
 
Om ordningen med fastlege
 og
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse/Norwegian centre for Minority Health Research -
Internasjonal Helse og Sosial Gruppe -
Kultur og idrett
 
Et nettsted med informasjon om aktiviteter og fritidstilbud for barn, ungdom og barnefamilier i Oslo og Akershus
En side der du kan søke på nesten alt om Oslo -
Samspill – en interesseorganisasjon for verdensmusikk og verdensmusikere i Norge.
Du store verden! Er et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider med internasjonal kulturformidling og kultursamarbeid. Mange linker.
Organisasjoner
 
Leieboerforeningen om å leie bolig
Ordbøker og oversettelser på nettet
 
Siden har linker til over 400 ordbøker på mer enn 130 språk
En ordbok som er detaljert på store europeiske språk.
 
Norsk - engelsk språkoversettelse
Språkoversetter arabisk - japansk - kinesisk - russisk - engelsk og flere språk
Babel fish: oversettelse mellom en del språk
Oversettere, tolker
 
Tolketjenesten i Oslo Kommune: Tolking og skriftlige oversettelser
Tolkeportalen - Nasjonalt register over godkjente tolker.
Se også f eks Gule sider for Tolker
 
Diverse
 
Ny i Norge - nasjonalt nettsted på flere språk for nyankomne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.
Utrop er en nettavis med nyheter og aktualiteter om det flerkulturelle Norge
Klar Tale er nyhetssider på enkel norsk -
Artikler og lenker innenfor jobb, utdanning og innovasjon i Norge
Flerspråklig minoritetsportal for brukere i skolesamfunnet
Ledige jobber og mye annet som reiser og kjøp og salg