Kommuneoverlege Ådne Dæhlin har fulgt nøye med på regjeringens nye nasjonale regler.

– Jeg er glad for at regjeringen nå mener det er forsvarlig å løsne opp på en del av tiltakene. Det er flere av tiltakene vi nok ikke ville hatt et grunnlag lokalt her i Ås for å innføre, og sånn sett ser jeg ikke med bekymring på at det nå lettes opp. Hovedinntrykket er at vi fortsatt må tilpasse hverdagen for å unngå altfor kraftig smittespredning, men med denne justeringen kommer vi noen hakk nærmere en normal hverdag igjen, sier Dæhlin.

Øverst på listen over de nye tiltakene finner vi de helt grunnleggende smitteverntiltakene som har fulgt oss lenge:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand der dette er mulig og hensiktsmessig
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

– Også denne gangen er det en omfattende liste med regler og anbefalinger, men jeg oppfordrer alle til å sette seg nøye inn i reglene og gjøre sitt beste for å følge dem, sier Ådne Dæhlin.

Endringer i karantenereglene

Det er mye smitte i Ås-samfunnet om dagen, og i tillegg til høyt sykefravær er det også mange som må være hjemme i smittekarantene. Nå endres reglene for øvrige nærkontakter (altså de nærkontaktene som man ikke bor med):

– Øvrige nærkontakter har ikke lengre karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og så ny test 2 dager senere (dag 5). Disse må også være ekstra oppmerksomme på symptomer i 10 dager. Og ikke minst: Bli hjemme og test deg ved symptomer, sier Ådne Dæhlin.

Kommunene kan bestemme fargen i trafikklyset

To av de viktigste endringene handler om hverdagen til barn og unge:

  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO
  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
  • NMBU og de andre høyere utdanningsinstitusjonene blir bedt om å legge til rette for mer fysisk undervisning

– Dette er godt nytt, men samtidig er det en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. Her i Ås vil vi fortsatt følge utviklingen i skolene tett, og kun gjøre grep hvis det trengs, sier Ådne Dæhlin.

Ikke avlys arrangementer for barn og unge

Regjeringen presiserer at det ikke er noen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.  

– For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper mv. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene, skriver regjeringen.

Slutt på skjenkestoppen

Det har vært mye engasjement, også lokalt i Ås, rundt skjenkestoppen på serveringsstedene. Dette blir nå myket opp.

– Nå blir det heller skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. Det er også krav om at skjenking skal skje ved bordene, sier Ådne Dæhlin.