Denne er fra Pfizer og heter Comirnaty Original/Omicron BA.1. Fra torsdag 29/9 vaksinerer vi også med den nye vaksinen fra Moderna, som heter: Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1.

Ønsker du den opprinnelige/gamle vaksinen må du selv gi beskjed om dette til vaksinatøren.

Til grunnvaksinasjon skal fortsatt de opprinnelige vaksinene benyttes.

Hensikten med ny og oppdatert vaksine er å være bedre tilpasset omikronvariantene. De nye vaksinene er forventet å gi økte antistoffnivåer, og vil derfor trolig i noen grad gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men sammenlignet med dagens vaksiner er det ikke kjent at de vil gi bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Her kan du lese mer om koronavaksinering i Ås kommune