icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter   ›   Tilbudet ved Ås læringssenter   ›   Norsk og samfunnskunnskap
Bildet er tatt av Geir Ormseth fra Pixabay

Bildet er tatt av Geir Ormseth fra Pixabay

  

Norsk og samfunnskunnskap

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Søknadsskjemaer til både norskundervisning og samfunnskunnskap finner du her.

Undervisning i norsk

Vi tilbyr norskkurs både på dagtid og kveldstid. Les mer om kveldstid her. Opplæringen foregår i grupper etter nivå (A1-B2) og læringstempo.

Les mer om hvem som har rett og plikt til opplæring her

Undervisning i samfunnskunnskap

Vi tilbyr 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk du forstår. Meld deg på kurs her!

Kursene er delt i to, på 25 timer hver. Kurset har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn
  • Informasjonssøking

Permanent oppholdstillatelse

Hvis du skal søke permanent oppholdstillatelse må du vanligvis gjennomføre opplæring i 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.

Gratis eller betale?

Hvis du har rett og plikt eller bare rett, får du timene gratis av kommunen hvis du gjennomfører de 300/600 timene i norsk og samfunnskunnskap i løpet av 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Du må ta samfunnskunnskap din egen bostedskommune for å få timene gratis. Hvis du har plikt, men ikke rett til opplæringen, må du betale opplæringen selv. Da har du ingen tidsfrist. Du må ta kurset hos godkjente skoler, for eksempel hos Ås læringssenter.

Trykk på linken «Lover og regler» for å lese mer om permanent oppholdstillatese, statsborgerskap og om du må betale. Du kan også lese mer om «Fritak fra plikt» på linken. 

Introduksjonsprogrammet

Deltakerne i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad i inntil to år. Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne norskopplæring og forberede til arbeids- og samfunnsliv eller videre utdanning. Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt i Ås, Frogn eller Vestby, kan få opplæring og stønad innenfor introduksjonsprogrammet på Ås læringssenter. Det er kommunen som avgjør hvem som kan delta i introduksjonsprogrammet.

Les mer om introduksjonsprogrammet på nettsidene til IMDi

Les mer om introduksjonsprogrammet på nettsidene til Kompetanse Norge

Lov om introduksjonsordning hos Lovdata Undervisning i norsk