Rekruttering og arbeidspraksis

Ansettelse eller midlertidig ansettelse

NAV Ås bistår kostnadsfritt med å rekruttere kandidater til ansettelser eller midlertidige ansettelser. Vi søker opp aktuelle arbeidssøkere med riktig kompetanse, avklarer motivasjon og at de er disponible, og foreslår deretter et avtalt antall kandidater for arbeidsgiver.
 
Vi har mange tilskudds- og støtteordninger som vi tilpasser jobbsøkerens individuelle behov ut fra hans/hennes muligheter på arbeidsmarkedet.
 

Arbeidspraksis

Det å bidra med en praksisplass innebærer ingen lønnskostnad eller ansettelsesplikt for den enkelte bedrift. Dette er en treningsarena som har stor betydning for arbeidstakeren, som får oppdatert sin kompetanse, får nye referanser og nye muligheter på arbeidsmarkedet. Det er også en fin mulighet for arbeidsgiver til å prøve ut om arbeidstakeren kan være aktuell for eventuell ansettelse.
 
En praksis skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra personens muligheter på arbeidsmarkedet. Du finner mer informasjon her.