icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø   ›   Natur og miljø
Slorene våtmarksområde sett mot sør

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde

Ås og Nordre Follo kommuner jobber for tiden med en skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde.

Publisert: 16. februar 2021
Kjøyabukta verneområde, fra Nebbaveien

Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde på høring

Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtok i møte 19.01.21 og sende vedlagt forslag til skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde i Ås kommune, på høring. Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger og institusjoner innen fagfeltet.

Høringsfrist: Søndag 7. mars 2021.

Publisert: 25. januar 2021
Årungen

Kartlegging av naturmangfold og grønn infrastruktur i Ås kommune 2020

På oppdrag fra Ås kommune skal Norconsult AS gjennomføre kartlegging av naturtyper i Ås. Norconsult har i samråd med kommunen gjort vurderinger av hvor det er behov for å gjøre feltkartlegging. Grunneiere som har eiendommer der det ønskes gjennomført kartlegging får brev om dette i forkant.

Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 

Publisert: 14. januar 2020
Eika ved NMBU. Foto: Ås kommune

Plan for naturmangfold i Ås kommune

Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne. Ås kommunestyre vedtok plan for naturmangfold enstemmig 23.10.2019.

Publisert: 14. januar 2020
Fotografi av ordførerpanelet under Fossilfri grenseregion i Ås kulturhus

Hårete klimamål i Follo-kommunene

Follo leder an i transportdugnaden. Norsk-Svensk-samarbeid sikrer fossilfri transport og store kutt i klimagassutslipp i regionen.

Publisert: 20. september 2019
Eika ved NMBU

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Publisert: 01. oktober 2018
Illustrasjonsfoto

Naturtypekartlegging av utvalgte områder i Ås kommune 2017

På oppdrag fra Ås kommune kartla BioFokus i 2017 utvalgte arealer i Ås kommune. Oppdraget ble utført som grunnlag for Plan for naturmangfold i Ås kommune, som er under utarbeidelse. 

Publisert: 06. juli 2018
grevling-2

Har du fått besøk av grevling i hagen?

Våren er grevlingtid. Både nysgjerrige og fortvilte mennesker ringer kommunens viltforvaltning for å få råd om grevling i hagen.

Publisert: 02. mai 2018