Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028

Næringsstrategien er vedtatt i kommunestyret 12.10.2016

Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028

Det er politisk ønske om at Ås kommune skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med næringsutvikling i Ås. Ås formannskap vedtok derfor den 25. januar 2016 at det utarbeides en næringsstrategi for kommunen. Planarbeidet er også forankret i kommunens handlingsprogram 2016 – 2019. Strategien er Ås kommunes oppfølging av Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo og Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus fram mot 2025, samt en del av oppfølgingen av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.