Stine Marie Eriksen startet i stillingen som ungdomslos i januar 2022. Hun har bred erfaring med å jobbe med barn og unge og gleder seg til å kunne bistå ungdom med å oppleve mestring og tilhørighet i sitt utdanningsløp. 

Vitnemålet er viktig for fremtidens muligheter

Det å få fullført videregående utdanning er viktig, fordi det åpner dører til videre studier og arbeid. Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bidratt med penger, slik at kommunen kan ansette ungdomslosen for å gi bedre oppfølging av ungdom som har det vanskelig på videregående. Det kan for eksempel være å følge opp de som synes overgangen til videregående fra ungdomsskolen er tøff eller de som har mye fravær.  

Ungdom som ønsker hjelp, kan selv ta kontakt med ungdomslosen. Det kan også foresatte gjøre eller hjelpeinstanser som har fått samtykke til det. Stine Marie Eriksen kan kontaktes på tlf. 45 74 13 70 eller e-post stine.marie.eriksen@as.kommune.no. 

Hva kan ungdomslosen bistå med

  •     Motivasjonssamtaler med ungdommen i og utenfor skolen, og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet.
  •     Bidra til helhetlig og koordinert innsats ved tett og tilrettelagt oppfølging for hver enkelt ungdom.
  •     Miljøterapeutisk arbeid ved å være til stede på ungdommenes egne arenaer slik som skole, hjem og fritid.
  •     Lose ungdommen gjennom et utdanningsløp eller over i andre dagtilbud
  •     Samarbeide tett med ungdommenes foreldre/omsorgspersoner og bistå med å følge opp og støtte ungdommenes skolegang.  
  •     Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp.  
  •     Bistå unge i tidlig arbeidsliv med behov for støtte for å klare å etablere seg og fungere i jobben.  
  •     Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat slik at hjelpen blir helhetlig og tilrettelagt.

 

Ungdomslosen er en del av Barne- og ungdomsteamet, som bistår barn, unge og familier i Ås kommune med veiledning og støttesamtaler.

Det vises til at Ås kommune har systematisert hvordan og hvem som skal bistå på ulike trinn når barn og unge strever. Les mer her: https://as.bedreinnsats.no/
Ungdomslosen skal evt. kobles på som hjelper i trinn 2.