Nå blir etablerertjenesten i Follo videreført og oppskalert. En ny samarbeidsavtale mellom kommunene i Follo og Viken Fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV trer i kraft fra januar 2022. Samtidig blir samme tilbud til gründere tilgjengelig over hele Viken.

Etablerertjenesten er et lavterskeltilbud til personer som planlegger å starte eller videreutvikle sin egen virksomhet. Tjenesten består av veiledning og kurs for å hjelpe gründere i tidlig fase, slik at flere skal lykkes med bedriftssatsningen. Kommunene i Follo og fylkeskommunen har tidligere samarbeidet om tilbudet. Nå blir også Innovasjon Norge og NAV med i en ny fireårig avtale.

Fem Follo-kommuner med i avtalen

6. desember ble den nye avtalen inngått. Det var Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, som signerte avtalen på vegne av de fem Follo-kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Fra januar 2022, og ut 2025, vil drifts- og koordineringsansvaret ligge hos Nordre Follo kommune, etter at Ås kommune har innehatt vervet siden 2018. Ansvaret innebærer at kommunen om kort tid også vil inngå en avtale med en tjenesteoperatør som skal levere tilbudet til målgruppen.

Viktig for nye arbeidsplasser i Follo

– Dette samarbeidet har vi stor tro på. Gründere som skaper sine egne arbeidsplasser er svært viktige for den lokale og regionale verdiskapningen. Nordre Follo og de andre kommunene i Folloregionen ønsker med denne avtalen å legge til rette for at flere skal lykkes med etableringen, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Opdan er glad for at også Innovasjon Norge og NAV er med på laget i det nye samarbeidet med Viken fylkeskommune, og viser til FNs bærekraftsmål 17 om nettopp partnerskap som nøkkelen til å lykkes med god samfunnsutvikling.

Felles etablerertjeneste i hele Viken

Også i Vikens øvrige kommuneregioner inngås det nå tilsvarende samarbeid mellom kommunene, Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV om å drifte tjenesten. De tre tidligere fylkene i Viken har alle hatt et tjenestetilbud til etablerere, men med ulik organisering og eierskap. 

– Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en felles etablerertjeneste for hele Viken, slik at det blir enklere for potensielle gründere å få råd og veiledning, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune. Grimstad understreker betydningen av et nært samarbeid med kommunene, som ofte er første kontaktpunkt i oppstartsfasen. – tjenestetilbudet vil være gjenkjennelig på tvers av fylket. Dette vil komme hele Vikens næringsliv til gode, legger han til.

Etablerertjenesten som nå rulles ut for hele Viken får virkning fra 1. januar 2022.