Mulighetsrommet ligger på Moertunet sykehjem, og er en visningsleilighet som er utstyrt med både heldigitale og mer tradisjonelle hjelpemidler. Noen kan man kjøpe selv, andre får man via kommunen eller NAV.

- Utstyret vi viser har vi fått låne av NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo, noe er kommunens eget, noe er lånt ut av våre leverandører og noe har vi gått til innkjøp av selv, forteller seniorkontakt og prosjektleder Øystein Dale.

Mandag 28. november var det høytidelig åpning med spesielt inviterte gjester. Blant dem var ordfører Ola Nordal, kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, leder av kommunens hovedutvalget for helse og sosial Anne Odenmarck og leder av eldrerådet i Ås kommune Grazyna Englund.

Leiligheten er satt opp for å kunne være til nytte for mange ulike målgrupper. Her kan seniorer som ønsker å bo lengst mulig hjemme, barn og unge som trenger hjelp med for eksempel struktur i hverdagen, pårørende, studenter med interesse for velferdsteknologi, samarbeidspartnere i det offentlige og private og kommunens egne ansatte komme og teste ut hjelpemidler. Målet er at besøkende går ut med mer kunnskap om hvilke muligheter som eksisterer enn da de kom, og kanskje til og med har funnet akkurat det riktige hjelpemiddelet for seg.

- Det er ikke alltid det må være en høyteknologisk løsning. Mange kan også ha stor nytte av og få bedret sin livskvalitet vesentlig med ganske enkle verktøy, forteller Dale.

Fra og med 5. desember 2022 er rommet åpnet for bestilling av omvisning og veiledning.

Mer om Mulighetsrommet og hvordan du tar kontakt finner du her