icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Solbergtunet barnehage   ›   Mer om Solbergtunet
  

Fakta om Solbergtunet barnehage

Her kan du lese mer om Solbergtunet barnehage.

Nærmiljø

Solbergtunet barnehage åpnet i desember 2010.

Skogen ligger rett ved siden av barnehagen og den blir flittig benyttet, jordene rundt brukes til skiløyper på vinterstid.

Solberg skole ligger vegg i vegg med barnehagen. Vi får benytte oss av skolens gymsal, bibliotek, kunst og håndtverksavdeling. Vi kan også benytte oss av uteområdene til Solberg skole. Her er det fotballbane, akebakke, og en perekt gammeldags hage med frukttrær, bærbuseker og lekeapperater.
 

Pedagogisk grunnsyn

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. For oss betyr dette at vi setter fokus på vårt eget barne- og læringssyn. Vi mener at barna er kompetente og tilegner seg kunnskap og ferdigheter i samspill med andre og miljøet rundt seg – og det får konsekvenser for vår arbeidsmåte og organisering.

Utviklingen i barnehagen må hele tiden skje med utgangspunkt i barnas behov og i takt med endringene i samfunnet. Fysisk miljø – vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle barna kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøets muligheter skal komme tydelig fram, gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet. Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis.

Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering, og nye planer. Vi må vite hva vi vil se på, vi må dokumentere det og vi må se på det i etterkant for å kunne gå videre. Vi må tørre å se på nye muligheter, ikke låse oss fast i ferdige svar eller utviklingspsykologiske skjemaer. Dette krever høy grad av faglighet og et ønske om egenutvikling hos den enkelte pedagog.