Både avløpsrørene, pumpestasjonene og renseanleggene får store problemer hvis det havner mye fett i avløpsvannet. Ledningene tetter seg, og dette kan føre til kloakkstopp i ledningsnettet.

Det hjelper dessverre ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt.

Gode tips til hvordan du blir kvitt matfett på en sikker måte finner du her på fettvett.no

Er dyrt

Kloakkstopp gir store kostnader både for huseier/borettslag og kommunen. Økte kostnader for kommunen øker også kostnader for deg som abonnent. Kloakkstopp kan føre til kjelleroversvømmelser, og tilbakeslag av kloakk i din egen eller andres bolig.

Matfett og matrester kan føre til stopp på kloakkpumpestasjonene. Dette gir økte kostnader til drift og vedlikehold. Hvis pumpestasjonene stopper, kan det føre til at kloakk renner ut i nærmeste bekk og forurenser vannet i ditt nærmiljø.

Rottemat

Fett og andre matrester er også med på å holde liv i rottene.

Toaletter er konstruert og dimensjonert for å ta seg av tre ting: Bæsj, tiss og dopapir.

Slik kan en propp ved renseanlegget se ut. Bildet er fra holdnorgerent.no.

Bildet viser hvordan en propp i renseanlegget kan se ut