Etter flere intervjurunder med mange sterke kandidater, er det klart at Maria-Therese blir daglig leder av Ås frivilligsentral fra august. 

– Maria-Therese har både hjerte og hjerne for Ås kommune, hun brenner for frivilligheten og det fellesskapet vi kan skape sammen. Vi gleder oss til å kunne fortsette samarbeidet med henne, sier kommunalsjef for oppvekst og opplæring og kultur og fritid Per Korsvik. 

Maria-Therese har vært vikar i stillingen siden 2020, men fikk en litt spesiell start: 

– Jeg kom inn i stillingen fire dager før den første korona-nedstengningen. Så det har vært en ganske annerledes, men også lærerik tid å drive frivilligsentral i, forteller Maria-Therese. 

Norges Frivilligsentraler er en nasjonal ordning. De lokale frivilligsentralene skal være "mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune". Maria-Therese som kjenner frivilligheten i Ås godt, mener vi allerede har et flott grunnlag: 

– Det er så mange engasjerte folk i Ås som allerede bidrar med mye, og potensialet for å få til et levende miljø rundt frivilligsentralen er stort. Det siste halve året har vi kommet litt ordentlig i gang etter koronatiden, og jeg gleder meg utrolig mye til å følge opp de mange aktivitetene som er startet opp. Som for eksempel Åsvenn, hvor frivillige bistår i arbeidet med integrering av flyktninger som kommer til oss, besøksvenner og leksehjelp. 

– Og ikke minst gleder jeg meg til å kunne invitere til fysiske møter! Til høsten kommer jeg til å åpne for drop-in, hvor terskelen skal være lav for å bare stikke innom og si hei. Relasjoner er veldig viktig i denne jobben. 

Tilrettelegging og koordinering av frivillig engasjement inn i prosjekter er også en av mange oppgaver fremover:

– Denne høsten skal vi blant annet i gang med DigiHjelp, et prosjekt hvor vi har sett på hvilke muligheter vi har i Ås for å sette i gang med tiltak som kan bidra til å forhindre digitalt utenforskap. Vi er også i gang med en Frivilligbørs, som er et internasjonalt konsept hvor organisasjoner og offentlige virksomheter møtes ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. Dette tenker jeg kan bli en kjempesuksess her i Ås, sier Maria-Therese.

Og i september blir det stor fest for frivilligheten i Ås: 

– Det er ingen tvil om at frivilligheten er et satsningsområde nasjonalt, og 2022 er utnevnt som frivillighetens år. I den forbindelse skal vi ha en stor fest på Breivoll den 4. september, hvor lag og foreninger kan vise seg fram. Det vil være mange lokale innslag, og musikkartisten og låtskriveren Jonas Alaska holder konsert. Dette blir en gratis og åpen fest med plass til mange. Jeg håper alle blir med her for å feire det frivillige Ås! avslutter hun.