Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og lever skjemaet sammen med bilde og aktuelle vedlegg til Ås innbyggertorg eller send det per post til Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås.