Illustrasjonsbilde som viser ulike typer lærlinger

  

Lærlingplasser

Ås kommune ønsker å rekuttere lærlinger.

Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning.Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære gjennom erfaringer på en arbeidsplass. Når du er lærling kombinerer du teori og praksis.

Ønsker du være lærling i Ås kommune må du søke i vigo før 1. mars.

Du finner mer informasjon om å være lærling hos Viken fylkeskommune

​Video om hva Ås kan tilby deg som lærlig: https://www.youtube.com/watch?v=2flezaIS7j8