Grunnstein Moer sykehjem
Ås kommune bygger og utvider mange tjenestebygg for tiden.
 
Det er nødvendig for å dekke de behovene innbyggerne vil ha i åra framover.
 
Det er derfor en stor glede å være med å markere at utvidelsen av Moer er godt i gang, slik at vi kan legge ned grunnsteinen her i dag. Her skal det bli nye heldøgns omsorgsplasser for innbyggerne våre som har behov for det.
 
Moer sykehjem slik det står her stod ferdig i 2007, med ca 80 plasser i enerom. Sykehjemmet ble raskt fylt opp. Det har i lange perioder vært behov for fler plasser, og mange har måttet bo på dobbeltrom eller på leide sykehjemsplasser i andre kommuner. På bakgrunn av dette satte kommunen i gang mulighetsstudier for utvidelse i 2016
 
Mange innbyggere og folkevalgte har stått på og kjempet en politisk kamp for å få utvidelsen på Moer prioritert.
 
I 2016 vedtok Stortinget styrket rettighet til opphold i sykehjem i pasient og brukerrettighetsloven.
 
Dette satte fortgang i prosjektet, og kommunestyret vedtok å fortsette planlegging av et første byggetrinn med 40 plasser, med en kostnadsramme på ca 180 mnok, og med en mulighet for et byggetrinn 2 med ytterligere 40 plasser.
 
Kommunen inviterte entreprenører til å gi tilbud på byggingen i mars 2018, og Betonmast vant entreprisen, med Link arkitektur som arkitekt og Multiconsult som byggeteknisk rådgiver.
 
Byggingen startet i 2019, og skal stå klar til bruk om ett år, i juni 2021.
 
Jeg er svært glad for at Ås kommune nå har en effektiv og dyktig prosjektavdeling. De ivaretar prosjektledelsen og den daglige oppfølgingen av prosjektet. Det gir trygghet for en god dialog med entreprenør, og for at vi får det tjenestebygget som kommunestyret har bestilt.
 
Da kommunestyret vedtok utbyggingen var det 710 personer over 80 år i Ås. De fleste av dem er spreke folk som tar vare på seg selv, men en gjeldende norm har vært at det er behov for en dekningsgrad på ca 20% av dette tallet. Prognosene sier at vi skal bli stadig eldre framover, samtidig som folketallet her i Follo også stiger generelt. Siste prognose tilsier 1150 innbyggere over 80 i 2030, og en dobling fra dagens antall  (757) til 1518 over 80 i 2040.
 
Det kommer derfor til å være stort behov for sykehjemsplassene vi bygger her, og det er en stor glede å legge ned grunnsteinen. Her skal det bli godt å være for beboere og ansatte.
 
Tusen takk så langt til prosjektavdelingen, Betonmast, Multiconsult, Link, og alle andre leverandører. Jeg ønsker dere lykke til med resten av prosjektet, og gleder meg til åpningen om ett år og 8 dager.
 
Grunnstein Moer sykehjem2.jpg
Prosjektleder Jostein Ådalen og ordfører Ola Nordal legger grunnsteinen på plass. Foto: Ås kommune