icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter   ›   Kurspriser/Course fees
  

Priser - Course fees

Bilde

Norskkurs

Dagskurs: 95 kr per time (à 45 min)

Mandag-fredag fra 08:30-11:45 (4 timer). Pris for 1 måned er 7600kr. 

Kveldskurs: 100kr per time (à 45 min)

Tirsdager og torsdager fra 17:30-20:00 (3 timer).  

Våren 2020 er kveldskurset i norsk fra 14. jan- 25 mai. Det er mulig å delta på kortere perioder, men minimum en måned. Pris for 1 måned er 2400kr. Hvis du ønsker å delta på hele kurset fra 14. jan- 25. mai er dette totalt 10 500kr.

Vi legger ut informasjon om neste kursrekke her når det er klart.  

Fyll ut "Søknadsskjema for norsk- og engelskkurs" og send det til laeringssenteret@as.kommune.no, eller lever det hos oss: Moerveien 10, 1430 ÅS.

Engelskkurs

Det er dessverre ingen ledige plasser på våre engelskurs for tiden. Vi legger ut informasjon her når det kommer nye kurs. 

Betaling

Man betaler forskudsvis for det kurset man ønsker å delta på. Du kan betale i resepsjonen på Ås læringssenter eller Vippse til Voksenopplæringen 508832.

For at vi skal kunne gode forutsigbare kurs med dyktige kursholdere, må du betale selv om du ikke møter til undervisning. Har du sykemelding eller permisjon er det selvfølgelig greit, men dette må avklares med resepsjonen. 

Norwegian course


Day rate: NOK 95 per hour (an houre is 45 minutes)

Monday-Friday from 08:30 to 11:45 (4 hours). Price for 1 month is 7600kr.

Evening rate: NOK 100 per hour (45 minutes)

Tuesdays and Thursdays from 5:30 pm to 8:00 pm (3 hours).

The spring of 2020, the evening course in Norwegian is from 14 January to 25 May. It is possible to attend for shorter periods, but at least one month. Price for 1 month is 2400 kr. If you want to participate in the whole course from January 14 to May 25 this is a total of NOK 10 500.

We'll post information about the next course here when it's ready.

Fill out the application form named: "Søknadsskjema for norsk- og engelskkurs" and mail it to laeringssenteret@as.kommune.no, or deliver it in person at: Moerveien 10, 1430 ÅS.

Payment

Fees are paid at the reception at Ås læringssenter (with a Norwegian bank card) or Vippse Voksenopplæringen 508832 at the start of each period.

In order for us to be able to have good predictable courses with skilled course holders, please note: You will have to pay for the course even if you do not attend class. If you are sick or absent for any other reason, please inform the school in advance in order to avoid payment.