icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Eika ved NMBU
  

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Kommunene har myndighet og plikt til å forvalte lovverket for å sikre ivaretakelse av naturmangfold. Naturmangfoldloven kap. II skal sørge for at natur er en premiss i all myndighetsutøving og at natur ikke ses isolert men i sammenheng på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Målet med kurset var å gi saksbehandlere innsikt i hvordan bestemmelsene i naturmangfoldloven skal ivaretas i saksbehandling og vedtak. I tillegg til gjennomgang av lovverket, jobbet deltakerne i grupper med caser for å få en mer praktisk tilnærming til hvordan loven brukes.

Faglige ressurser fra seminaret og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)

Andre ressurser, naturmangfold