icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Kreftkoordinator
Kreftkoordinator[1]
  

Kreftkoordinator i Ås kommune

Ås kommune har ansatt kreftkoordinator i 100 % stilling. Kreftkoordinatoren har videreutdanning i kreftsykepleie og samarbeider blant annet med fastleger, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tjenesten er gratis og gjelder for deg som er rammet av en kreftsykdom, som bor eller oppholder deg i Ås kommune, og for dine nærmeste pårørende. Henvisning er ikke nødvendig.Kreftkoordinator kan hjelpe ved å:

  • Være tilgjengelig for pasient og pårørende.
  • Gi informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Ha støttesamtaler med pårørende, inkludert barn og ungdom
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeids-partnere
  • Samarbeide med leger i forhold til lindring av symptomer, som for eksempel kvalme og smerte

Last ned informasjonsbrosjyre her (DOC) (PDF)

Nyttige sider, kurs og møteplasser


Ta direkte kontakt med:

Lene Sunde,
kreftkoordinator ved enhet for hjemmebaserte tjenester
Mobiltelefon: 959 51 896, mandag - fredag klokken 08.00- 15.00
E-post: lene.sunde@as.kommune.no
Fax: 64 96 25 79

Besøksadresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Informasjon kan fås ved henvendelse til: Servicetorget, telefon 64 96 20 00, eller Forvaltningsenheten for helse- og sosialtjenester telefon 64 96 25 90.