icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert 15. juni

Vaksinering skjer i puljer etter prioriteringen gitt av sentrale helsemyndigheter. Alle innbyggere fra 18 år (født 2003) og oppover får tilbud om vaksine.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av timen er det viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til det.

Kort fortalt

 


Uke 24

Fra og med 16. juni kan gruppe 1-10 som ennå ikke har fått sin første dose, bestille time selv

Du skal sette dose 1 og dose 2 i samme kommune. Det er per nå 12 uker mellom første og andre dose.

Det er egne ordninger for studenter som skal reise utenlands, eller oppholder seg i to ulike kommuner i sommer/høst

7260 personer i Ås har fått første dose av vaksinen. 4657 har fått to doser, og er dermed fullvaksinert (tall fra FHI 15. juni).

Mer koronavaksinasjonsstatistikk hos FHI


Bestill time til vaksinering i Ås kommune

Registrer deg i vaksinekø i Ås kommune


Illustrasjon vaksinering i Ås

Hvor langt har kommunen kommet

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Gruppe Status
1. Beboere i sykehjem Ferdigvaksinert med to doser
2. Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinert med to doser
3. Alder 75-84 år Ferdigvaksinert med to doser
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Har fått dose 1
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Har fått dose 1
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Har fått dose 1
8. Alder 55-64 år  Pågår
9. Alder 45-54 år  Pågår
10. 18-24 år og samtidig 40-44 år Ikke startet - timebestilling åpner 16. juni
11. 25-39 år Ikke startet
Helsepersonell Pågår

Vaksinesenteret

Koronasenteret med testing og vaksinering holder til i Moerveien 12 i Ås sentrum (fra og med 31. mai). 

Vil du forberede deg på forhånd, så finner du kart og liste over hva du skal ha med deg her:

Vaksinesenteret i Ås

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Fra onsdag 16. juni bestiller du selv time til vaksinering med første dose når din gruppe står for tur. Kommunen vaksinerer nå gruppe 1-10. Du får time til dose 2 når du setter dose 1.

Vi informerer på kommunens nettsider, kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarsling til smarttelefon. Det vil også bli annonsert i lokalavisen (på papir og digitalt).

Vi setter de dosene vi mottar, med logistikk som sørger for at de som får 1. dose også mottar 2. dose til rett tid. Fordi vi ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si nøyaktig når vi kan starte vaksineringen av de ulike gruppene. Vi kan heller ikke legge ut timer for bestilling langt fremover i tid.

Er du ikke i prioritert gruppe, kan du allikevel logge deg inn i løsingen for timebestilling og sette deg på venteliste. Ventelisten gir kommunen et anslag på hvor mange som ønsker vaksine i de ulike gruppene.

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Se Vaksineringsscenario

Når du ikke kan eller vil bruke vaksinetimen din

Ser du at tidspunktet ikke passer, eller du ikke ønsker å vaksinere deg, kontakter du oss så snart som mulig på timebestillingstelefonen. Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til dette, som for eksempel sykdom, undersøkelse på sykehus, begravelse og lignende.

Veldig mange innbyggere i Ås venter nå tålmodig på å få time til vaksinering. Sier du i fra til oss, kan vi tilby din time til noen andre i den prioriterte gruppen.

Vaksinen har kort holdbarhet, og med få vaksiner tilgjengelig er det viktig at vi får brukt ressursene så godt som mulig slik at de som trenger den mest får tilbudet først.

Studenter

Studenter som skal til utlandet

Studenter som skal studere utenlands får tilbud om 1 + 2. dose før utreise. De aktuelle studentene må kunne dokumentere at en skal studere utenlands neste semester.

Studentene dette gjelder skal selv ta kontakt på koronatelefonen 64 96 20 60, eller timebestillingstelefon 959 39 677 innen 20 juni.

Dose 1. og 2. settes med 6 ukers intervall for denne gruppen.

Studenter som skal ha dose 2 i Ås kommune

Studenter som tar dose 1 i en annen kommune enn Ås, og som ønsker å få dose 2 når de er tilbake på NMBU, må selv bestille dose 2 ved å ta kontakt med kommunen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan du som student registrerer deg til dose 2 i Ås.

Studenter som er hjemme i Ås på grunn av ferie eller sommerjobb

Studerer du i en annen kommune og er hjemme i Ås i sommer i 12 uker eller mer, regnes du som bosatt i Ås kommune og kan bestille time til vaksinering her. Du kan også bestille time til vaksinering i Ås hvis du fortsatt er folkeregistrert her.

Du må selv bestille time når det er din gruppes tur. Du må også selv undersøke om/hvordan du kan ta dose 2 i den kommunen du studerer, hvis du ikke kan ta dose 2 også i Ås.

Jeg har fastlege i en annen kommune

Innbyggere i Ås, som har fastlege i en kommune hvor fastlegene også setter vaksine, kan bli vaksinert hos fastlegen sin hvis de får tilbud der først.

Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for at innbyggerne skal bli vaksinert. Så får du ikke tilbud via fastlege i en annen kommune, får du uansett tilbud i Ås.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en av de medisinske risikogruppene definert av FHI som har høy risiko (merket med stjerne (*) i oversikten under) og har fastlege i en annen kommune, kontakter du fastlegen din. Spør om du vil få tilbud om vaksine ved kontoret til din fastlege. Hvis du skal vaksineres ved vaksinesenteret i Ås, ber du legen sende informasjon om din diagnose til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritet.

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper.

Sykdommer/tilstander merket med * er i prioriteringsgruppe 4B.

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Frivillig og gratis

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen. Vaksinen er gratis.

Se også temaside hos FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca (fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause). Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.

Ås kommune mottar foreløpig kun vaksinen fra Pfizer.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Råd til deg som er vaksinert

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

FHI har følgende råd for de som er definert som beskyttet: 

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede i risikogruppen, som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind.
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ennå ikke mellom beskyttede og ubeskyttede. 

Flere lettelser for vaksinerte

Informasjon på flere språk

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her