Kort fortalt

På helsenorge.no kan du lese mer om hva koronasertifikatet viser av opplysninger, og hvilke kontrollsider som benyttes til hva

Slik finner du det digitale koronasertifikatet

Det er flere måter du kan få tilgang til ditt koronasertifikat på.

Helsenorge.no

Hvis du har et norsk personnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. Da vil du ikke trenge utskrift. Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Du trenger ikke å ta utskrift av sertifikatet hvis du har dette tilgjengelig digitalt. Du kan også ta skjermbilde av sertifikatet, og ha det lagret på din telefon.

Det digitale koronasertifikatet oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid.

Appen Helsenorge.no

Har du smarttelefon, kan du laste ned Helsenorge-appen og få tilgang til sertifikatet der.

Bestill utskrift

Muligheten for å bestille utskrift av koronasertifikat gjelder først og fremst for deg som: 

  • Ikke kan betjene deg selv digitalt 
  • Ikke har norsk ID-nummer eller D-nummer 
  • Ikke har smarttelefon

Om det er registrert gyldig vaksinasjon og/eller koronasykdom og/eller negativ pcr-test kan vi skrive ut et koronasertifikat. Om denne informasjonen ikke finnes, har ikke kommunen tilgang til å finne informasjonen som trengs for å kunne skrive ut et koronasertifikat (det kan eventuelt ta lenger tid før vi finner din informasjon).

Det må i henhold til EU-regler gå minst 11 dager fra eventuell koronatest til du kan få utlevert et koronasertifikat.

https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/om-koronasertifikatet/

Slik bestiller du utskrift 

Ring koronatelefonen på telefonnummer 64 96 20 60. Bestilling via koronatelefonen er åpen mandag til fredag kl. 9-12 og 13–15. I juli er telefonen kun åpen på tirsdager mellom 9.00 og 12.00.

Husk ved henting:

  • Ha med pass eller annen gyldig ID for å få utlevert koronapasset. 
  • Skal du hente koronasertifikat for andre enn deg selv må gyldig fullmakt medbringes. 
  • Sertifikat som ikke blir hentet innen 48 timer blir makulert. 
  • Husk at det er en viss varighet på passet, så ikke bestill for lang tid før du skal reise.  
  • Husk å sjekke at det også er gyldig til hjemreise.