icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Aktuelt fra Kulturskolen
  

Korona-virus

Kulturskolen følger situasjonen om utbrudd av koronavirus tett. Vi oppfordrer alle ansatte, elever og foresatte til å ha fokus på forebyggende tiltak som håndvask, og at syke elever ikke møter til time.
Kulturskolen forholder seg til kommunelegen og det er der det fattes beslutninger om skolen skal innføre restriksjoner.
Per nå foreligger det ikke grunnlag for det og vi vil gi beskjed forløpende om situasjonen skulle endre seg. 
 
Mer informasjon og retningslinjer finnes på folkehelseinstituttets og kommunens hjemmesider:
 
 
 
Med vennlig hilsen,
Anders Moberg, rektor