Hvordan er smittesituasjonen i Ås nå?

– Vi har en del smitte nå, særlig blant skoleelever. Det er også et og annet tilfelle rundt om i kommunen, men de aller fleste av skolene og noen barnehager i kommunen har pågående smittetilfeller nå. Akkurat nå er det flest smittetilfeller knyttet til Ås videregående.

Smitten trenger ikke oppstå på selve skolene, det kan også skje på bussen til og fra skolen, på trening eller på arrangementer, så det gjelder å være obs på smittevernet gjennom hele dagen.

Selv om det er mange smittede, så opplever vi ikke situasjonen som veldig dramatisk. Det er stort sett barn- og unge som blir smittet om dagen, og de blir veldig sjeldent alvorlig syke. Derfor har vi god kapasitet til å følge opp de som trenger ekstra oppfølging.

Dermed kan vi fortsatt ha skolene på grønt nivå.


Hvis det ikke er så dramatisk med mange smittede – vil det si at vi kan slappe av litt nå?

– Nei, det er fortsatt en del som ikke er vaksinerte ennå, og vi ser at av de som blir alvorlig syke nå, så er det nesten bare uvaksinerte. Vi må derfor fortsatt huske på at vi lever i en pandemi og være flinke på å holde avstand, vaske hendene og være hjemme når vi er syke.

De som samler folk til private eller offentlige arrangementer, må være flinke med smittevernet og fortsette å registrere hvem som er tilstede.

Det er også viktig at folk fortsetter å teste seg hvis de opplever symptomer, uansett om de er vaksinerte eller ikke.

I Oslo har de begynt å «masseteste» alle elevene på ungdomsskoler og videregående skolene. Skal vi gjøre det samme i Ås?

– Ja, de neste ukene har vi bestemt oss for å gjennomføre regelmessige tester på ungdomsskolene. Vi begynner med Ås ungdomsskole først. Vi sender nå ut tester og informasjon til skolene nå, som informerer videre til elever og foresatte om hvordan dette skal gjennomføres.

Hvordan gjennomfører man slike hurtigtester i barnehagene?

– Hvis barn eller ansatte som har vært i barnehagen tester positivt på en Koronatest kan kommunen avgjøre at hele eller deler av barnehagen skal testes med hurtigtester. Da får barnehagen utlevert hurtigtester som de formidler videre til de foresatte. Da får de også med brukerveiledning og informasjon om når testene skal tas. Barn under 12 år skal testes to ganger.

De som får en positiv test settes i isolasjon til det er gjennomført en «vanlig» test på kommunens testsenter. Her vil man få svar etter 1-3 dager. Dersom en får positivt svar på denne testen, skal man være i isolasjon i ti dager, som vanlig.


Hvordan gjennomfører man slike tester på barne- og ungdomsskolen?

– Hvis barn eller ansatte som har vært på skolen tester positivt på en Koronatest kan kommunen avgjøre at hele eller deler av skolen skal testes med hurtigtester. Da får skolen utlevert hurtigtester som de formidler videre til de foresatte. Da får de også med brukerveiledning og informasjon om når testene skal tas. Barn under 12 år skal testes to ganger, barn over 12 år skal testes 3 ganger.

De som får en positiv test settes i isolasjon til det er gjennomført en «vanlig» test på kommunens testsenter. Her vil man få svar etter 1-3 dager. Dersom en får positivt svar på denne testen, skal man være i isolasjon i ti dager, som vanlig.

Hvordan gjennomfører man slike tester på videregående skole?

– I Ås kommune har vi bare én videregående skole – Ås videregående skole. Dette er Vikens største videregående med 1.400 og mange av elevene bor ikke i Ås. For å få full oversikt over situasjonen har vi akkurat testet alle elevene ved skolen. Ved fremtidige smittesituasjoner vil vi vurdere om det holder med enkeltklasser eller om vi må teste hele skolen igjen.

Kan voksne får hurtigtester på kommunens testsenter?

– Nei, på testsenteret tar vi «vanlige» PCR-tester. Disse er sikrere enn hurtigtester og gir svar etter 1-3 dager.

Logg inn og bestill time elektronisk i Remin (krever BankID)
Bestill time på telefon:
Telefonnummer 959 39 677
Åpen mandag - fredag kl. 9-12 og kl.13-15 (vi opplever at det er mest kø i tidsrommet 9-10)


Hvordan går smittesporingen nå som det er så mange som er smittet?

– Vi har ikke kapasitet til å gå så nøye inn i hvert smittetilfelle som vi kunne tidligere. Nå fokuserer vi mest på den nærmeste familien og de aller nærmeste kontaktene til de som er smittet.

Derfor er det viktig at folk bruker smittesporingsappen og at arrangører av private og offentlige arrangementer har oversikt over hvem som har vært på arrangementene.