icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg
  

Kontaktpunkter - elektronisk samhandling

Elektronisk meldingsutveksling – Pleie og omsorg – Ås kommune

Telefon
IKT helpdesk: 64 90 65 00
Gerica Systemansvarlig: 64 96 25 92
HsPro Systemansvarlig: 64 96 22 40
Enhet for Forvaltningstjenester - vakttelefon  474 66 719

E-post
Hovedmottaker: helpdesk@storfolloikt.no 
Kopimottaker: meldingsansvarlig@as.kommune.no
 
Tidsrom kontaktpunkt er tilgjengelig
Alle hverdager kl. 08.00-15.30

Virksomhetssertifikater
Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister eller fås ved å kontakte Gerica systemansvarlig.

Rutiner
For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med Gerica systemansvarlig.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer

Fastleger
Avviksmelding
Forespørsel
Notat
Svar på forespørsel
Helseopplysning til lege
Orientering om dødsfall
Medisinske lopplysninger
Orientering om tjenestetilbud

Sykehus
Avviksmelding
Forespørsel
Notat
Svar på forespørsel
Epikrise
Helseopplysning ved søknad
Henvisning
Innleggelsesrapport
Avmelding av utskrivningsklar pasient
Melding om innlagt pasient
Melding om utskrevet pasient
Melding om utskrivningsklar pasient
Svarrapport
Utskrivningsrapport

Dr. Fürst Medisinske Laboratorium
Svarrapport

NAV
Innrapportering trekk