– Det er svært gledelig at kommunestyret har fullført behandlingen av to store reguleringsplaner. Det er stort behov for boliger i Ås kommune, og begge disse planene vil gi økt tilgang på sentrale og gode leiligheter, sier ordfører Ola Nordal.

– De som flytter inn vil få mange gode bokvaliteter. I Grenseveien er det kort vei rett ut i Nøstvetmarka, og samtidig kort vei til buss og tog. I Ås sentrum er det gangavstand til alt, og nybyggingen vil styrke handel og kulturtilbudene i sentrum.

– Felles for begge prosjektene er at de ikke legger beslag på dyrka mark eller natur. Jeg gleder meg over at det er mulig å få til, og ser fram til å ønske innbyggere velkommen inn i 460 nye leiligheter i kommunen vår, avslutter ordføreren.

Reguleringsplan for nytt sentrumskvartal

Ås kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for et nytt sentrumskvartal mellom Moerveien, Skoleveien og Sagaveien i Ås sentrum (R-331).

Planforslaget åpner for at det kan bygges om lag 110 nye leiligheter på eiendommene som i dag består av eneboliger og næringslokaler. Førsteetasjene langs Moerveien og Skoleveien skal ha lokaler for detaljhandel, bevertning eller andre publikumsrettede funksjoner. Næringsbygget Vektergården kan på sikt erstattes med et nytt næringsbygg på opptil 6 etasjer.

Det er selskapene NRE Norway AS og Skoleveien 2 AS som står bak planforslaget, og som eier flere av utbyggingstomtene innenfor planområdet.

Kommunestyrets vedtak skal først sendes ut til naboer og andre berørte parter. Disse har en klagefrist på 3 uker, før utbygger kan søke om byggetillatelse for prosjektet.

Reguleringsplan for nytt boligområde ved Grenseveien

Ås kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for et nytt boligområde ved Grenseveien på Solberg (R-301). Planområdet ligger på grensen til Nordre Follo kommune, og består i dag av næringsbygg. Planen legger til rette for at næringsbyggene kan erstattes med om lag 350 nye boliger, nye torg og grøntområder.

Det er Selvaag bolig AS som står bak planforslaget, som legger opp til en utbygging med leilighetsblokker på 3-5 etasjer.

Kommunestyrets vedtak skal først sendes ut til naboer og andre berørte parter. Disse har en klagefrist på 3 uker, før utbygger kan søke om byggetillatelse for prosjektet.