Det vil derfor ikke lenger være mulig for privatpersoner å lade gratis ved de kommunale ladestasjonene. Stengingen er midlertidig, og ladestasjonene vil åpnes for offentligheten igjen så fort politisk vedtak om pris for ladning og betalingsløsning er på plass.

Kommunens tjenestebiler kan fortsatt lade

Frem til politisk vedtak om pris er på plass vil noen ladestasjoner holdes åpne for bruk av kommunens tjenestebiler. Ved disse stasjonene er tilgangen til strøm styrt av en brikke, slik at det kun er biler som brukes i kommunens tjenester som kan lades her.

De fleste kommunale tjenestebiler er merket med Ås kommune, men ikke alle. Noen ansatte har avtale om bruk av privat bil i jobbsammenheng, og noen biler er umerket av hensyn til de som mottar en kommunal tjeneste.

Arbeidet med å stenge av og merke ladestasjonene starter opp i uke 26.