Den offisielle Veterandagen 8. mai markeres over hele landet. Kommunene i Follo ønsker også å markere dagen med et felles arrangement. Hensikten med dagen er å hedre norske kvinner og menn som har tjenestegjort i  militære og sivile internasjonale operasjoner.

Vi vil, i samarbeid med kommandanten på Oscarsborg og Forsvarsbygg invitere veteraner med følge til en middag på Oscarsborg festning.

Arrangementet er gratis. Påmelding til pamelding@camp-oscarsborg.no . Påmelding må inneholde navn, e-postadresse, telefonnummer og kommune.

Program:

  • Kl. 16:15 Oppmøte Veteranhuset, Husvikveien 44, Drøbak
  • Kl. 16:50 Fergetransport til Oscarsborg fra Sundbrygga
  • Kl. 17:20 Feltgudstjeneste i Kongelunden
  • Kl. 18:15 Foredrag
  • Kl. 20:00 Middag i Forpleiningen
  • Kl. 22:00 Fergetransport fra Oscarsborg festning til Sundbrygga

Antrekk: Uniform eller pent sivil.