Ås kommune har gleden av å invitere foreldre til gruppeveiledning i programmet Circle of Security (COS) / Trygghetsirkelen!

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset COS skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva du som forelder kan gjøre for å møte disse behovene bedre. 

Kurset er delt opp i åtte kapitler, vi viser filmklipp som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Kursene går over syv ukentlige samlinger, med 1,5-2 timers varighet. Det er 4-12 deltakere på hvert kurs. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å dele av egne erfaringer.

Målet med kurset  

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine. 

I kurset snakker vi om:

 • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser. 
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig. 
 • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

På kurset lærer du:

 • Hvordan man kan tolke barnets behov
 • Regulering og forståelse av barnets følelser
 • Takle egen frustrasjon som forelder når barnet oppfører seg utfordrende

Oppstart planlagte kurs i 2023​

Dagkurs: oppstart tirsdag 28. februar kl. 09:00-10:30
Kveldskurs: oppstart torsdag 2. mars kl. 17:30-19:00

 • Kurset er gratis 
 • Kurset holdes på Kulturhuset eller andre sentrale steder i kommunen.  
 • Kurset er tenkt for foreldrene og at man ikke har med barn. Dersom dette er krevende å få til, ta kontakt med kursholder.

Påmelding og/eller spørsmål 

COS-koordinator Anne Mette Knudsen kan nås på mobiltelefonnummer + 47 940 21 428

Mailadresse for påmelding: cos@as.kommune.no IKKE skriv sensitiv informasjon i mail, husk å oppgi telefonnummer slik at kursholder kan nå deg.