icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Kulturhus og bibliotek
  

Innkalling til budsjettseminar mandag 18. november 2019

Innkalling til budsjettseminar, handlingsprogram 2020-2023 med kommunestyrets medlemmer og gruppeledere. Øvrige politikere er velkomne på frivillig basis. Møtet er åpent for publikum

 

Innkalling til budsjettseminar, mandag 18. november 2019 kl. 09.00 – 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

Agenda

Del 1 kl. 09.00 -11.15 Opplæring i kommunebudsjett

Rådmannen gjennomgår noen viktige område i kommunebudsjettet. Målgruppen er politikere som ønsker å vite mer om hvordan man skal forstå tallene, økonomien og sammenhenger.

  • Hva påvirker utgifter og inntekter, hva er de store postene?

  • Hvordan forstå de økonomiske nøkkeltallene?

  • Hvordan henger investeringer og drift sammen?

  • Hvordan påvirker befolkningsvekst kommunens økonomi?

  • Hva kan vi lese ut av de ulike økonomiske oversiktene?

Det forventes at den enkelte har gjort seg kjent med handlingsprogrammet og still gjerne spørsmål.

Kl. 11.15 – 11.45 Felles lunsj

Del 2 kl. 11.45 -17.00 Drøfting av alternativer for bedre økonomi

  1. Fylkesmannen kommer for å gi en vurdering av Ås kommunes handlingsprogram og økonomiske situasjon.

  2. Hvordan ser fylkesmannen på Ås kommunes økonomiske situasjon?

  3. Hva er konsekvensene dersom økonomien ikke bedres?

  4. Gruppeoppgaver med drøfting av alternativer for bedre økonomi

Det gjennomføres gruppearbeider og felles drøftinger knyttet til rådmannens forslag til alternativer for bedre økonomi. Rådmannen ser fram til spennende dialog og refleksjoner som kan bidra til felles forankring for utfordringene Ås kommune står ovenfor. Resultatet av dette arbeidet kan danne grunnlaget for videre arbeid i adhoc utvalget som rådmannen har foreslått for arbeidet med å bedre kommunens økonomi.

Kl. 17.00 – 17.30 Felles middag
Kl. 17.30 – 18.30 Presentasjon og opplæring av politikermodulen i Framsikt

Rådmannen inviterer partiene til å sende 1-2 representanter til denne gjennomgangen. Det vil bli opprettet brukere til aktuelle representanter, ta derfor med egen PC eller nettbrett til opplæringen. Målet er at de partiene som ønsker det skal kunne lage egne økonomiplaner i Framsikt.

Det vil bli gitt godtgjøring til innkalte deltakere.

Tilbakemelding ønskes på grunn av matbestillinger innen onsdag 13. november kl. 12.00 til:

politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård, eller telefon 64 96 20 04.

Ås, 08.11.2019

Ola Nordal
ordfører