icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Kulturhus og bibliotek
  

Innkalling til budsjettseminar 5. juni 2019

Innkalling til budsjettseminar, handlingsprogram 2020-2023 med formannskapet og 1.vara, utvalgsledere, gruppeledere, rådmannsgruppen med flere.

Innkalling til budsjettseminar, handlingsprogram 2020-2023 med formannskapet og 1. vara, utvalgsledere, gruppeledere, rådmannsgruppen med flere onsdag 5. juni 2019 kl. 12.00 – 18.00 i Ås kulturhus, Store sal.

Møtet er åpent for publikum

Program
 
11.45 Lunsj

12.15 
• Innledning ved rådmann Trine Christensen
 • Orientering om Ås kommunes næringsstrategi (2016 – 2028) og
    anbefaling om videre arbeid, ved næringsrådgiver Steinar Kåsin
 • Økonomisk status Ås kommune og forventet demografivekst, forutsetninger og usikkerhet,
   ved økonomisjef Emil Schmidt og controller Paul Roar Ågedal
 • Finansielle nøkkeltall, innledning ved økonomisjef Emil Schmidt
   Drøfting i grupper
 • Kommunens investeringsbehov for å møte befolkningsveksten,
   ved kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen
 • Status omstillingsprosjektet
• Presentasjon av utvalgte konsepter for omstilling og effektivisering

17.30 Middag
 
18.30 Formannskap

Påmelding/forfall meldes innen mandag 3. juni kl. 12.00 til:
politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård, eller telefon 64 96 20 04.
Det innkalles ikke vara, men øvrige kommunestyremedlemmer er også velkomne på frivillig basis.
Ås, 28.05.2019
Ola Nordal
ordfører