icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
smartklokke

smartklokke

  

Informasjon om bruk av smartklokker/ mobilklokker

Ås kommune ønsker å informere om hvilke etiske og juridiske problemstillinger bruk av smartklokker/mobilklokker kan åpne opp for.

Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Det dukker stadig opp teknologiske nyvinninger både til begeistring og bekymring. Ås kommune ønsker å fremme varsomhet og felles holdninger rundt bruk av denne typen digitalt verktøy.

Det er flere barn som har tatt i bruk smartklokker/mobilklokker. Disse klokkene har mer funksjonalitet enn tradisjonelle klokker som blant annet gjør det mulig å vite hvor barnet befinner seg (gps), opptak, avlytte samtaler og ha to-veis samtale.

Klokkene reiser etiske problemer knyttet til avlytting og overvåkning fordi klokkene gjør det mulig for foresatte å avlytte samtaler, uten at de som avlyttes er klar over det. Foresatte kan dermed avlytte samtaler som pågår i klasserommet, i friminuttet og ellers hvor barnet befinner seg. Det er ikke bare ens eget barn som blir avlyttet, også medelever, lærere og andre som befinner seg i nærheten blir avlyttet.

Skjult avlytting eller opptak til private formål er ikke omfattet av personopplysningsloven. Likevel har alle mennesker rett til et godt personvern og å bli beskyttet mot skjult overvåkning.  Ås kommune ønsker et forutsigbart og trygt psykososialt læringsmiljø i skolen, og har derfor fokus på dette.

Vi viser til Datatilsynets nettsider om Lydopptak av samtaler hvor det fremgår at hemmelig avlytting/opptak av samtaler man selv ikke tar del i, kan rammes av straffelovens bestemmelser, jf. straffeloven § 205 bokstav a) og b).

Vi ønsker med dette å oppfordre til gode holdninger og praksis blant foresatte, elever og ansatte. Vi ber dere derfor om å vise varsomhet og tenke nøye gjennom bruken av slikt utstyr. Dette er også en etisk og juridisk problemstilling som strekker seg ut over skolens grenser og vil kunne være aktuell i forbindelse med sosiale sammenkomster og andre fritidsaktiviteter.

Bruken av smartklokker/mobilklokker reguleres i Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen.
§ 4 Regler som er grunnlag for vurdering av orden og oppførsel punkt tolv lyder som følger: «Eleven skal vise alminnelig god oppførsel, herunder vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr».

Den enkelte skoles ordensreglement regulerer konkret bruken av denne typen digitalt utsyr.  Om det er behov for å endre reglementet i lys av den teknologiske utviklingen, må den enkelte skole ta stilling til.