icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Organisasjonskart   ›   Ledere i ÅsLedere i Ås
Navn Tittel Telefon
Falao, Randi NAV-leder
Schou, Jeanette Virksomhetsleder barnehage
Plur, Alexander K. Virksomhetsleder kultur og fritid
Grønli, Vibeke Aaser Virksomhetsleder grunnskole
Christophersen, Kim B. Enhetsleder Forebyggende helsetjenester 466 45 657
Christensen, Trine Kommunedirektør 64 96 20 02
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31
Vedhugnes, Wenche HR-sjef 64 96 20 61
Grepperud, Ellen Enhetsleder plan, miljø og næring 64 96 20 71
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Sæbjørnsen, Camilla Enhetsleder for kultur, idrett og friviliighet 64 96 20 90
Benestad, Ellen Kommunalsjef oppvekst og opplæring 64 96 21 01
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Sirnes, Svein Magne Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Pedersen, Nils Erik Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Bekkevard, Arve Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Larsen, Marion Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Siggerud, Ingeborg Enhetssleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Mathisen, Gry Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05
Wilberg, Monika Kjexrud Enhetsleder rus og psykisk helse 64 96 25 61
Martinsen, Ståle Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Stokke Brandsgård, Janne Fungerende styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 60
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage 64 96 27 01
Sæthre, Dag Rune Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Dahlsrud, Tone Anett Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Kvarum, Solveig Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Guttormsen, Heidi Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester 908 40 316
Moberg, Anders Enhetsleder Kulturskole 908 80 430
Jørgensen, Tove Kreppen Kommunalsjef helse og mestring 909 43 418
Vigstad, Kari Ørsal Enhetsleder innsats og koordinering 92 83 80 16
Selbekk, Catarina Rektor Rustad skole 920 45 372
Bjerke, Anette Virksomhetsleder Teknikk 930 16 206
Svendby, Lene Øie Styrer, Tunveien barnehage 932 43 603
Ruud-Hansen, Sissel Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Langaard, Mette Styrer Frydenhaug barnehage 959 39 642
Kristiseter, Wenche Enhetsleder Boliger voksne 959 39 696
Bordi, Heidi I. Enhetsleder barnevern 959 51 931
Fosstuen, Håvard Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Berge-Tukh, Monica Virksomhetsleder Barn, unge og familie 977 16 050