Det er stor interesse for utviklingen på byggeplassen i Ås sentrum om dagen. Nå begynner man virkelig å ane konturene av hva som kommer.

Prosjekt Leif Klemetrud opplyser at stålmontasjen er nå snart ferdig og at tømrerarbeidene pågår for fullt.

Han sier det vil bli arbeid på byggeplassen gjennom hele sommeren.

– Nå pågår det arbeider med å legge om vannledningen i Skoleveien og arbeidet med utomhusområdet har startet opp i den østre delen av området, rundt de eksisterende byggene, sier Klemetrud.

Planene er å ha tett bygg rundt høstferien i oktober.

– Det er mye uro i leverandørmarkedet på grunn av krigen i Ukraina, men til nå har vi klart å unngå konkrete konsekvenser for Åsgårdutbyggingen, sier Klemetrud.