icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Plakater jåddpegg
  

Hvordan redusere klimagassutslippene i Ås? Si din mening!

 

Hvordan redusere klimagassutslippene i Ås? Si din mening! Møte på Sjøskogen skole 28. november kl. 18.00.

Hvordan skal vi nå klimamålene?

Ås kommune skal lage en ny klima- og energiplan. Planen vil ha ambisiøse målsettinger om kutt i klimagassutslipp i kommunen. Vi inviterer derfor lag og foreninger, næringsliv, fagforeninger, politikere, NMBU og befolkningen i Ås kommune til å bli med og gi sine innspill til klimatiltak.

Meld deg gjerne på denne lenken på forhånd (Google skjema): https://forms.gle/6nbFE2yyt8Ukzsew8

Pedalen sykkelverksted gir gratis sykkelsjekk til de som kommer på sykkel! Meld deg på for å få tilbudet. Begrenset antall, først til mølla!

Program:

18.00 – 18.30:

  • Appell fra ungdomsrepresentant om hvorfor vi må jobbe med klima
  • Informasjon fra kommunen om klima- og energiplanen

18.30- 20.00: Gruppearbeid inkludert kaffepause og noe å bite i

I gruppearbeidet ønsker vi innspill til tiltak innenfor disse temaene:

  • Transport (store og små kjøretøy): Arealplanlegging, sykling og gange, drivstoff /kjøretøyteknologi
  • Forbruk, avfall og avløp: Redusere privat forbruk, avfallshåndtering (gjenbruk resirkulering, delingskultur), klimavennlige løsninger avløp
  • Landbruk og mat: Skogs- og landbruksdrift, matproduksjon, matsvinn, biogassproduksjon, fossilfri energi
  • Bygg, stasjonær forbrenning og energiløsninger: Lokal fornybar energi til oppvarming og elektrisitet, klimavennlige bygg og anlegg

20.00-20.30: Oppsummering og veien videre

 

Arrangør av møtene er Ås kommune og Klima Østfold.

Har du spørsmål? Kontakt Siri Gilbert, Ås kommune: siri.gilbert@as.kommune.no

Hvis du har forslag til tiltak, men ikke kan komme på møtet, så send gjerne en e-post til adressen over.

Se invitasjon her.