icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Illustrasjon frokostmøte
  

Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt? Oppsummering av frokostmøte for næringslivet i Ås 28.01.2020

Ås kommune er i gang med å lage en ny klima- og energiplan, og inviterte i den anledning næringslivet til frokostmøte på Vinterbro Senter. For å nå kommunens klimamål vil kommunen gjerne samarbeide med næringslivet i Ås om gode tiltak. 

På frokostmøtet fikk vi høre spennende innlegg om lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller i handelen, og hvordan vi kan samarbeide for å nå utslippsmål. Tilhørerne var med i diskusjonen om hvordan næringslivet kan bli grønnere og rustet til å møte klimautfordringene i morgendagens lavutslippssamfunn. 

Under ligger presentasjonene til innlederne:

Om hvordan gjøre bærekraft lønnsomt, nye forretningsmodeller i handelen, og hvordan innovasjon kan bidra til økt konkurransekraft.

v/Camilla Gramstad, Bærekraftsansvarlig i Virke.            

Hvordan nettverket Klimapartnere jobber med å gjøre næringslivet grønnere og finne løsninger for grønn verdiskapning og vekst, med eksempel fra Klimapartnere Østfold. Mer info om Klimapartnere finner du her.

v/ Stig Hvoslef og Guri Bugge, Viken fylkeskommune

Informasjon om kommunens handlingsplan for klima og energi og ønske om innspill: Hva kan næringslivet i Ås bidra med, og hvordan kan kommunen tilrettelegge for klimatiltak i næringslivet?

v/Siri Gilbert, miljørådgiver i Ås kommune

Har du innspill til kommunens klima- og energiplan? Kontakt Siri Gilbert, Ås kommune: siri.gilbert@as.kommune.no