Hvordan er smitteutviklingen i kommunen nå?

  • fredag 19.november: 5 nye smittede
  • lørdag 20.november: 7 nye smittede
  • søndag 21.november: 8 nye smittede
  • mandag 22.november: 8 nye smittede

 

– Per tirsdag 23. november ligger vi på 570 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Det vil si at økningen vi har sett de siste ukene fortsetter. Det er mye smitte blant befolkningen nå, særlig blant barn og unge og deres familier.

Siden mange er fullvaksinert, er sykdomsforløpene stort sett milde. Vi har derfor ikke mange som blir alvorlig syke. Vi har én person som er innlagt på sykehus på grunn av korona nå.

Det er fortsatt mye smitte, altså. Vurderer du at det er befolk for lokale tiltak snart?

Nei, mye smitte i seg selv er ikke utfordrende, så lenge det ikke er snakk om alvorlig sykdom og død. Vi er vant til å ha mye luftveisinfeksjoner om vinteren. Vi setter inn målrettede tiltak der behovet oppstår, heller enn å innføre restriksjoner for alle. Vårt mål er at flest mulig skal kunne leve livene sine som normalt.

Vi må også vurdere dette utfra det samlede trykket fra alle Ahus-kommunene. Dersom sykehuskapasiteten der blir sprengt, kan det bli satt inn regionale tiltak for alle disse kommunene, selv om behovet ikke er der lokalt. Foreløpig er trykket på Ahus akseptabelt, men her er jevn dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken og de andre kommunene for å følge med på situasjonen.

Du har vært opptatt å formidle at alle som opplever symptomer bør teste seg med PCR-test på kommunens testsenter. Har folk tatt poenget?

Ja, det er viktig at folk tester seg med PCR når de har symptomer. Da får vi bedre oversikt og kan få ned smitten mer effektivt. Forrige uke testet vi 594 personer med PCR. Det er 2,9 % av befolkningen, så det virker som om folk er flinke til å følge dette rådet.

Vi får mange spørsmål om den tredje vaksinedosen til de under 65 år. Når begynner vi med denne og hvem får først?

– Jeg skjønner godt at mange er interessert i dette. Det er flere hvor det nå har gått mer enn seks måneder siden andre dose, og som gjerne vil har oppfriskningsdosen. Men det er litt for tidlig å svare på når og hvor ennå. Her venter vi på mer informasjon fra nasjonale myndigheter. Det vi vet er at det blir etter jul, så må vi få komme tilbake med mer informasjon når dette er nærmere avklart.