På grunn av krigen i Ukraina har Ås kommune sagt ja til å ta imot langt flere flyktninger enn vanlig i 2022. I løpet av året kan det komme inntil 120 flyktninger til kommunen. Vi regner med at de fleste vil komme fra Ukraina, men det vil også komme folk fra andre land.

Vi har tatt en prat med noen av de som jobber med dette i kommunen, og her er en liten statusrapport om hvordan det går med dette arbeidet.

Hvor mange har kommet?

– Så langt har det kommet 74 flyktninger i 2022. De er fra Ukraina, Tyrkia og Afghanistan. Vi regner med at det kommer flere i løpet av de neste ukene, sier avdelingsleder Camilla Stensrud-Teigen i Nav Ås.

Hvordan bor de?

– De fleste bor i private boliger, mens noen bor i kommunale boliger, sier enhetsleder for eiendom, Linn Reppe.

Det har vært snakk om at en del ukrainere har begynt å vende tilbake til hjemlandet. Gjelder det noen av de som har kommet til Ås?

– Det er et par som har vendt tilbake og noen som vurderer å gjøre det snart, sier miljøarbeider i flyktningetjenesten Marte Feden Aasen.

Har vi nok boliger til alle 120, da?

– Så langt har det gått greit, men nå må vi sannsynligvis benytte ledig plass på Moer sykehjem som midlertidig løsning til de neste som kommer. Så vi skulle veldig gjerne hatt kontakt med flere private utleiere. Spesielt er vi på jakt etter hybler og små leiligheter til enslige og større boliger/leiligheter med 3-4 soverom til familier. Dersom det er noen som kan tenke seg å leie ut til Ås kommune og flyktninger, håper vi dere kan sende inn skjema (lenke). Det er behov for boliger for flyktninger som kommer fra andre steder enn Ukraina også, sier Reppe

– Hva skjer egentlig når en flyktning kommer til kommunen vår?

De blir tatt imot av sin kontaktperson hos Flyktningetjenesten. Her gjennomføres en velkomstprat hvor vi går igjennom aktivitetstilbudet i kommunen, livsopphold, støtte til etablering, bistand til innkjøp, kontaktinformasjon og eventuelle individuelle ting som må avklares. Etter dette drar vi til den boligen de har fått tildelt, sier Marte Feden Aasen.

–  Kommunen har fått mange henvendelser fra private som ønsker å bistå med utleie av bolig og har inngått kontrakter direkte med huseierne. Gjennomgang av husleiekontrakt og husordensregler er også en del av integreringsarbeidet. Samarbeidet med private utleiere i Ås oppleves som veldig konstruktivt og godt – vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har fått til med det private leiemarkedet i Ås i denne saken, sier Linn Reppe.  

Hva gjør kommunen for at flyktningene skal kunne ta del i alt som skjer i Ås-samfunnet?

– Vi har et rikt tilbud av idrettsaktivteter, kulturskole, kulturtilbud og frivillige aktiviteter som er åpen for alle i kommunen. Når flyktningene kommer til Ås sørger vi for å raskt kartlegge hvilke ønsker og behov de ulike har. Da får de informasjon om hvilke tilbud som finnes, og kan raskt engasjere seg i det de ønsker, sier virksomhetsleder for kultur og fritid, Alexander Krohg Plur.

– Det er også behov for tilbud som primært rettes mot flyktninger. For eksempel har vi hatt utflukter, åpen møteplass og aktivitetsarena i Kulturhuset. Dette er godt besøkte aktiviteter og har vært et høyt verdsatt tilbud. Frivilligsentralen har tett kontakt med frivillige lag og foreninger om varierte tiltak og tilbud for flyktningene. Det er også satt av en pott med penger, som det blir mulig for frivillige organisasjoner å søke om, til ulike tilbud de igangsetter overfor flyktninger, sier leder av Ås Frivilligsentral Maria-Therese Jensen.

Vi går inn i en tid med mye ferieavvikling. Blir flyktningene godt ivaretatt og integrert gjennom sommeren? Er det noen aktiviteter som også flyktningene kan delta på?

–  Ja, ansatte ved flyktningetjenesten er tilgjengelig gjennom hele sommeren, sier Marte Feden Aasen.

– Møteplassen for flyktninger på torsdager fortsetter gjennom sommeren, med oppmøte på Innbyggertorget. Det skjer også mye annet som er åpent og gratis for alle. Følg med på kommunens nettsider, lokale Facebook-grupper og ikke minst Frivilligsentralens aktivitetskalender, så finner du en god del aktiviteter. Gjennom juli er det for eksempel norskkurs, yoga (både på Nordby og Ås sentrum) og språkkafé, Ås IL Fotball har klubbkafè, DNT har åpne dager med aktivitetstilbud på Breivoll og Vitenparken har sommerskolen.  Kulturskolen tilbyr også et eget opplegg med sommeraktiviteter for barn og ungdom innenfor ulike fagområder. Ellers anbefaler vi å bruke åpne tilbud som bibliotekene, badeplassen Breivoll, tur i NMBU-parken eller alle de tilgjengelige turmålene og møteplassene i kommunen, sier Maria-Therese Jensen.

– Ås læringssenter tilbyr grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne, og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere i Frogn, Vestby og Ås kommuner. Hvordan takler dere den store økingen?

– Vi forbereder oss med økt kapasitet på undervisningsrom og møbler. Vi har akkurat fått nye stoler og pulter som vi skal gå i gang med å montere. Vi har også behov for flere lærere. Nå har det kommet en endring i integreringsloven som innebærer at ukrainske flyktninger har rett til opplæring, men ikke plikt. Det vil si at vi ikke helt vet hvor mange som kommer til å benytte seg av tilbudet til høsten, sier rektor for læringssenteret Sayed Sami Soltani.

–  Krigen i Ukraina har vart en stund, opplever dere at Åssamfunnet fortsatt er like opptatt av krigen og hva vi kan gjøre for å hjelpe til?

– Ja, absolutt. Åssamfunnet stiller fortsatt opp og støtter godt opp om ulike aktiviteter. Samarbeidet mellom kommunens tjenester og de frivillige gjør at mottak av nye innbyggere i Ås fortsatt fungerer veldig bra. Jeg må også få gi ros til kommunens ledere og medarbeidere som prioritere dette arbeidet høyt, slik at mennesker i en krevende livssituasjon skal få en god mottagelse i Ås, sier kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen, leder kommunens arbeidsgruppe som skal koordinere innsatsen.