Opplevelser med mer

Batterier til høreapparat

Salg av batterier, opplysning og veiledning til renhold av apparater:

Lilly Selberg tlf:  468 14 979

Lilly Selberg vil være tilstede på Seniorsenteret

følgende mandager, våren 2019:

19 august, 23.september, 21.oktober, 18.novemberl og 16.desember.


Mannekengoppvisning         

Tirsdag 8.oktober kl. 11:00

Mannekengoppvisning med «Majas Klær».

Hyggekveld  

Onsdag 23. oktober kl. 18:00

Pris pr. person: kr. 350,-

Påmelding innen mandag 21.oktober

Teatermonolog

Torsdag – 17.oktober kl. 20:00 på Ås kulturhus

Skam deg Mayliss!

Pris pr person: kr. 150,-

Julekonsert

Onsdag 11.desember på Askim kulturhus

"Tenorane" - Så ha ei riktig god jul, då!

pris pr person: kr. 450,-

Teaterforestilling - musikal

Onsdag 26.februar kl 19:00 på Oslo Nye Teater

"Så som i himmelen"

Prid pr person: kr. 650,-